DOTAČNÍ PROGRAM "Podpora chovatelů ovcí nebo koz MSK s výskytem vlka obecného"

10. června 2022

Moravskoslezský kraj vyhlásil dotační program"Podpora chovatelů ovcí nebo koz v oblastech Moravskoslezského kraje svýskytem vlka obecného" pro rok 2022. Lhůta pro podávání žádostí na 90%dofinancování ochrany chovatelských stád proti útokům vlků /m. j. nové preventivníopatření na ochranu ovcí nebo koz proti vlkovi obecnému, instalace mobilníchkošárů včetně vodivé sítě, standardizaci stávajících preventivních opatření apořízení psa pasteveckého plemene s průkazem původu/, je od 01.07.2022 do18.07.2022. Sdružení obcí Jablunkovska v součinnosti s MSK, Místníakční skupinou Jablunkovsko a ORP Třinec a ORP Jablunkov pořádají k výšeuvedenému SEMINÁŘ PRO ŽADATELE, který se uskuteční v úterý 21.června t.r. od16,00 h v bystřickém kině - budova MUZ-IC č.p. 276. Na semináři budouvysvětleny podmínky dotačního programu, specifikace uznatelných nákladů aprocedury zpracování projektových žádostí a financování projektových aktivit.Srdečně zveme všechny drobné chovatelé ovcí a koz!!!

Autor článku: Petra Borská