Příspěvek na bydlení

21. února 2023

Na pomoc při zajištění příspěvku na bydlení byla zřízena help linka Člověka v tísni, viz příloha. Help linka funguje od pondělí do pátku 9 až 17 hodin

Autor článku: Petra Borská