Půdní vestavba PZŠ - studie proveditelnosti

15. dubna 2021

Obec zveřejňuje finální schválenou verzi architektonické studie půdní vestavby základní školy s polským vyučovacím jazykem.

Autor článku: Anna Gaszczyková