Sportovní setkávání spojila obyvatele partnerských obcí

15. června 2017

Partnerské obce Hrádek a Skoczów realizovaly od 1. 2. 2017 – 30. 11. 2017 projekt, jehož cílem bylo posílení spolupráce místních komunit v příhraničním regionu prostřednictvím organizace sportovně-rekreačních akcí a zlepšení rekreační základy v obou obcích. V hrádeckém areálu TJ SOKOL byl postaven dřevěný přístřešek, ve Skoczowie byla částečně zastřešena sportovní tribuna Městského stadionu. Obyvatelé obou obcí se v místě vybudované infrastruktury scházeli u příležitosti fotbalových turnajů, turnajů v pétanque, pingpongu, dětských sportovních her a pochodů nordic walking. Vzájemná setkání přispěla k prolomení jazykové bariéry, stejně jako k uvědomění si společných kulturních kořenů. Návštěvníci jednotlivých akcí navázali individuální i skupinové kontakty, které se promítnou do podoby spolupráce při organizace dalších akcí v nadcházejících letech.

Tento projekt  "Sportovní setkávání v pohraničí", registrační číslo CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_010/0000634, je podpořen z prostředků Fondu mikroprojektů Euroregionu Těšínské Slezsko - Śląsk Cieszyński, v rámci operačního programu Interreg V-A 2014 - 2020 Česká republika - Polsko a spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj.

Autor článku: Věra Garbová