Tělocvična a její vizualizace

18. října 2023

„17.10.2023 byly projednány dvě varianty budoucí školní tělocvičny. Byly prezentovány autorem projektu Ing. Arch. Tomášem Růžičkou na neobvyklém místě, ve Wiatě v areálu TJ Sokol Hrádek. Se studii se přišla seznámit poměrně velká část hrádecké veřejnosti (34 lidí).

Občané vznášeli řadu podnětných připomínek. Jednou z nich byla žádost o zveřejnění obou studii na internetu. Cílem schůzky bylo získat názor angažované veřejnosti. Prakticky všichni (včetně 8 přítomných zastupitelů) se přikláněli k variantě č. 2. Dalším postupem bude zapracování podnětů a schválení výsledné varianty zastupitelstvem. Na jaře 2024, pokud všechno půjde podle plánu, bychom měli být připraveni na stavbu. Nastane fáze zajišťování finančních zdrojů, aby se tělocvična konečně mohla stát realitou Hrádku.“

Autor článku: Anna Gaszczyková