Úplná uzavírka místní komunikace v lokalitě Gabryše

21. července 2020

V pátek 24.07.2020 od 8,00 do 10,00 hodin dojde uzavření místní komunikace v lokalitě Gabryše (od kontejnerů na separovaný odpad až k občanu Watralovi)

Objízdná trasa není možná. Žádáme občany, kteří budou nucení v době uzavírky použít svá vozidla, aby si je zaparkovaly pod místem uzavírky. Průjezd Integrovaného záchranného systému bude zajištěn. 

Autor článku: Petra Borská