Usnesení z jednání komise pro výběrová řízení č. 03/2020, dne 8.6.2020

11. června 2020