Vzpomínka na paní učitelku Libuši Martynkovou

2. května 2024

Vážení dospělí žáci Základní školy Hrádek!

Zpráva, kterou přináším, se většinou sděluje těžko. Zemřela dlouholetá učitelka naší školy, paní Libuše Martynková, ve věku nedožitých 90 let. Pokud chcete, věnujte jí spolu se mnou krátkou vzpomínku. Své dny dožila v Domově pro seniory Písečná v Chomutově, kde byla v blízkosti svého syna vnoučat a pravnoučat.

Na paní Libuši Martynkovou vzpomínám jako na vynikající učitelku, která své práci věnovala veškerou svou sílu i volný čas. Byla také zapálenou zahrádkářkou a nemohla pochopit drsnost našeho kraje. Pocházela z úrodné Hané a tam úspěšné pěstování zeleniny bylo mnohem méně náročné na vynaloženou práci.

Snažila se o modernizaci výuky v podmínkách socialistického školství. Možná si někteří z vás vzpomenete na hodiny vlastivědy a barevné proužky papíru, které spojovaly města, vodní toky, hory a pohoří. Dá se říct, že to byla taková předchůdkyně interaktivní tabule. Jistě si vzpomenete i na jiné příhody.

V domově, jak mi napsali, byla velmi oblíbená, zúčastňovala se skoro všech aktivit jako  jsou kroužky rukodělné, hudební, navštěvovala kavárničku.

O dění v Hrádku jsem jí v dopisech pravidelně informovala, velmi se podivovala nad tím, jak se škola rozrůstá a byla určitě i pyšná na to, že její bývalí žáci jsou ve svých profesích velmi úspěšní.

Kdo si ji ještě pamatujete, do důchodu odešla v roce 1989, věnujte ji krátkou vzpomínku. Myslím si, že si to zaslouží.

Čest její památce.

Libuše Ježowiczová


Autor článku: Věra Garbová