Zahájení nového školního roku v ZŠ a MŠ Hrádek 144

25. srpna 2020

Informace pro rodiče dětí a žáků

                V úterý 1. září 2020 se těšíme na děti a žáky naší mateřské a základní školy.

Informace k zahájení v MŠ : Provoz mateřské školy od 6:30 do 16:00 hodin. Děti jsou rozděleny do tří tříd, seznamy budou vyvěšeny na hlavních vstupech do obou budov.  

      Do 18. září není možná ranní družina pro školní děti!

Slavnostní zahájení v základní škole proběhne v 8:00 hodin v zahradě u CVČ.

Školní potřeby pro žáky: děti si přinesou do školy vše, co jim zůstalo z minulého školního roku. O nákupu dalších potřeb pak budou informovat paní učitelky v jednotlivých třídách.

Zatím pořiďte: stírací tabulku (může být i z loňska, pokud je nezničená), fixy k tabulce, vybavené pouzdro, nůžky, tuhé lepidlo v tyčince. 

Jako vždy: podepsaný hrníček na pitný režim, tašku s cvičebním úborem, 2 role papírových kuchyňských utěrek a 1 balení papírových kapesníčků

Školní jídelna: děti MŠ od 1. 9. 2020, žáci ZŠ od 2. 9. 2020

Školní družina: nově 3 oddělení, přihlášky budou k dispozici už 1. 9. Děti si do družiny přinesou 2 role papírových kuchyňských utěrek a 1 balení papírových kapesníčků.

Těšíme se na vás!


Autor článku: Šárka Honusová