Zajímavý tip na víkend

6. dubna 2021

V rámci přeshraniční spolupráce byla vytvořena víkendová nabídka cyklostezky

Projekt „Revitalizace centra obce – Škola lidových řemesel“ je součástí projektu „Skoczów-Hrádek. Podporujeme se vzájemně.“

Registrační číslo projektu CZ.11.2.45/0.0./0.0./16_010/0002007.

Projekt je podpořen z prostředků Fondu mikroprojektů Euroregionu Těšínské Slezsko - Śląsk Cieszyński, v rámci operačního programu Interreg V-A 2014-2020 Česká republika - Polsko a spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj.

Autor článku: Petra Borská