Zápis dětí do MŠ Hrádek 144

21. dubna 2022

Zápis dětí do mateřské školy při ZŠ a MŠ Hrádek 144 se koná dne 3. a 4. května 2022 od 7:00 do 15:00 hodin v ředitelně ZŠ. K zápisu se dostaví zákonný zástupce s občanským průkazem, rodným listem dítěte, s vyplněnou žádostí o přijetí a evidenčním listem dítěte (s potvrzením od lékaře).

Autor článku: Věra Garbová