Zapisy do klasy pierwszej na rok szkolny 2022/2023

9. března 2022

Szanowni Rodzice

Zapisy do klasy pierwszej na rok szkolny 2022/2023 odbędą się w naszej szkole dnia 08. 04. 2022 od godziny 12:00 w tradycyjnej formie.

Wypełnianie dokumentów potrzebnych do zapisu odbędzie się na miejscu. Do zapisów niezbędna będzie również kopia aktu urodzenia dziecka.

Rodzice, którzy planują prosić o odroczenie obowiązku szkolnego, wypiszą na miejscu odpowiedni wniosek. Termin złożenia wniosku o odroczenie obowiązku szkolnego upływa 30. 04. 2022. Do wniosku należy dołączyć:

- opinię poradni pedagogiczno-psychologicznej lub specjalnego centrum pedagogicznego

- opinię pediatry lub psychologa klinicznego

Jeśli w danej sytuacji rodzice nie posiadają opinii specjalistów, wniosek będzie przyjęty bez potwierdzenia. Brakujące dokumenty należy oddać w dyrekcji szkoły najpóźniej do 30. 04. 2022.

Po zakończeniu rekrutacji dyrektorka szkoły wydaje decyzję o przyjęciu ucznia do szkoły (do 30 dni od terminu zapisów). Lista przyjętych uczniów na podstawie przydzielonego numeru identyfikacyjnego zostanie opublikowana na stronach internetowych: www.psphradek.cz, www.obechradek.cz oraz na drzwiach budynku szkolnego. Pisemna decyzja o przyjęciu dziecka do szkoły nie jest już wysyłana do rodziców.


Katarzyna Şafak

W Gródku, 09. 03. 2022

Autor článku: Anna Gaszczyková