Změny v pronájmech obecních areálů

18. června 2021

Rada obce na své schůzi č. 61, konané dne 15. 6. 2021 schválila úpravu ceníku za pronájem Wiaty:

  • Ceník pronájmu Wiaty, odstupňovaný podle počtu osob, se ruší. Nově bude za každý pronájem vybírána jednotná částka 600 Kč.
  • Pronájem CVČ, Oázy klidu a Wiaty podléhá vratné kauci. V CVČ a Oáze vybíráme kauci ve výši 1.000 Kč, ve Wiatě 2.000 Kč. 
  • Do pronájmu Wiaty nově nezahrnujeme prodejní stánek. Po domluvě s barem U řezníka (Jan Sztefka, tel.  724 667 453) lze domluvit bufet s obsluhou. 
  • Cena pronájmu Wiaty platí od 18. 6. pro nově přijaté rezervace. Kauce budou vybírány i pro stávající, již zamluvené termíny. 
  • Kauce nebude nájemci vrácena v případě porušení pravidel návštěvního řádu daného areálu.

Autor článku: Věra Garbová