Informace Finančního úřadu

22. prosince 2020

Finanční úřad vyzývá občany, aby v lednu nechodili osobně na územní pracoviště, ale aby využili zřízených speciálních telefonických linek a e-mailů k vyřizování svých dotazů k dani z nemovitých věcí a k řešení svých problémů s přiznáním k této dani. Až se podaří epidemiologickou situaci v kraji dostatečně zvládnout, na Finančním úřadě zase občany rádi přivítají osobně na všech pracovištích a ve větším rozsahu. Nyní však je prioritou zachování zdraví nás všech. Spolu to zvládneme i při mimořádných opatřeních. Zaměstnanci FÚ přejí všem občanům našeho krásného kraje příjemný předvánoční čas, pevné zdraví, pohodu a šťastný rok 2021.

Autor článku: Petra Borská