Informace pro rodiče k organizaci ZŠ a MŠ Hrádek 144

4. března 2021

Vážení zákonní zástupci,


dle Usnesení vlády České republiky ze dne 26. února 2021 se  zakazuje osobní přítomnost:

a/ dětí na předškolním vzdělávání v mateřské škole,

b/ žáků na základním vzdělávání v základní škole, s výjimkou domluvených individuálních konzultací,

c/ žáků na zájmovém vzdělávání ve školní družině.


Základní škola zajišťuje povinné distanční vzdělávání pro žáky 1. – 5. ročníku.

Absenci žáka na tomto vzdělávání musí zákonný zástupce řádně omluvit. Žákům, kteří se neúčastní on-line výuky a ani si nevyzvedávají připravené tištěné materiály, se počítá absence.

Podrobnosti k on-line výuce žáků 1. a 2. ročníku předají třídní učitelé během pondělí 8. 3.

On-line výuka začne pro všechny ročníky od úterý 9. 3.

 

Mateřská škola poskytuje vzdělávání distančním způsobem dětem, pro které je předškolní vzdělávání povinné (předškoláci)  - také jejich absence na tomto vzdělávání musí být řádně omluvena.

Další podrobnosti a pokyny k výuce  vám podají třídní učitelky MŠ nejpozději ve středu 10. 3.


Provoz je přerušen také ve školní jídelně.


Ošetřovné: Podle nových pravidel škola již nevyplňuje žádné potvrzení - podrobnosti najdete na stránkách České správy sociálního zabezpečení:


  https://eportal.cssz.cz/web/portal/-/tiskopisy/zoppd-m


Mgr. Šárka Honusová

ředitelka ZŠ a MŠ Hrádek 144

Autor článku: Věra Garbová