Komise sociálně-kulturní

Pavel Benek - předseda komise

Bc. Marta Czyžová - člen komise

Petr Lipowski - člen komise