Komise sociálně-kulturní

Ve volebním období 2022-2026 nebyla zřízena

Volební období 2018-2022:

Pavel Benek - předseda komise

Bc. Marta Czyžová - člen komise

Petr Lipowski - člen komise