Mamiminy

Předsedkyně: Mgr. Hana Wiselková

Členové se schází každou první a třetí středu v měsíci od 9:00 do 11:00 v Centru volného času Hrádek