Neinvestiční podpora

Podpora místních spolků a organizací je možná po podání žádosti a projednání v příslušném orgánu obce. Je poskytována formou finančního daru, který podléhá jednoduchému vyúčtování. Žádosti psané volnou formou, ze kterých je zřejmé, kdo žádá, na jaký účel a v jak výši, adresujte v listinné podobě na Obecní úřad, e-mailem na podatelna@obechradek.cz nebo Datovou schránkou.