Program obce Hrádek pro poskytování návratných finančních výpomocí

29. května 2020

Od 1.7.2020 je možno žádat o bezúročnou zápůjčku na realizaci výměny kotle, která bude sloužit k předfinancování výdajů žadatelům 3. výzvy Kotlíkových dotací, které poskytuje Moravskoslezský kraj a dále k předfinancování výdajů žadatelům v podprogramu Nová zelená úsporám - Rodinné domy, které poskytuje SFŽP.

Autor článku: Petra Borská