Voličské průkazy

22. prosince 2022

Na Obecním úřadě je možné žádat o vydání voličského průkazu pro volbu prezidenta České republiky 2023.

Žádat je možné osobně, v listinné podobě s úředně ověřeným podpisem nebo elektronicky prostřednictvím datové schránky. Osobní podání je možné do 11.1.2023 do 16 h, písemné a elektronické o týden dřív, nejpozději 6.1.2023 do 16 h. Nejdříve 29.12. vám může být voličský průkaz vydán, a to buď osobně, na základě plné moci nebo poštou. 

Pokud přijedete domů na svátky a chcete si o voličský průkaz požádat osobně a zároveň si ho i vyzvednout, je to možné ve dnech 29.12. a 30.12.2022 po předchozí telefonické domluvě. Za tímto účelem volejte 724 002 740, neboť Obecní úřad je v těchto dnech uzavřen.

Autor článku: Petra Borská