Vysvětlení zadání k Výzvě k podání nabídky na Architektonickou studii na "Komunitní dům seniorů a startovní byty v obci Hrádek"

13. března 2023