Výzva k podání nabídky "Rozšíření vodovodního řádu" Kempčice

15. května 2020

Lhůta pro podání nabídek končí 2.6.2020 v 10,00 hod. Podrobnou situaci stavby a další informace k veřejné zakázce jsou k dispozici na vyžádání

Autor článku: Petra Borská