Zprávy o uplatňování územního plánu Hrádek

Zpráva o uplatňování územního plánu Hrádek za období 08/2012-11/2017.

19. prosince 2017, 12:07
Zpráva projednaná a schválená zastupitelstvem obce.


21. srpna 2017, 08:37