Cyklostezky Hrádek - Skoczów

Realizováno v rámci projektu „Skoczów-Hrádek. Podporujeme se vzájemně“ Registrační číslo projektu: CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_010/0002007, který je podpořen z prostředků Fondu mikroprojektů Euroregionu Těšínské Slezsko-Śląsk Cieszyński, v rámci operačního programu Interreg V-A 2014-2020 Česká republika – Polsko a spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj.