Hrádečané společně a aktivně v roce 2020

Moravskoslezský kraj podpoří hrádecké akce i v roce 2020. Spolufinancování z rozpočtu Moravskoslezského kraje je přislíbeno ve výši 161 400,- Kč v rámci dotačního titulu Podpora dobrovolných aktivit v oblasti udržitelného rozvoje a místní Agendy 21 pro rok 2020. Mezi plánované aktivity patří Zábavné čtení v hrádecké knihovně, Den pro ženy, Alej života, Setkání s jubilanty, Učíme se zdravě žít, Volejbalový turnaj spolků a Společné zpívání koled. Jako doprovodný prvek celého projektu budou pořízeny 3 ks dřevěných stánků sloužící pro ukázku lidové tvořivosti a prezentaci spolkových aktivit, které budou použity na kulturně-sportovních akcích, které obec každoročně pořádá.