Zatraktivnění přírodní lokality Zamčiska

Obec získala dotaci prostřednictvím MAS Jablunkovsko od Státního zemědělského intervenčního fondu na zvelebení a zatraktivnění lokality Zamčiska. Hlavním prvkem bude "přístřešek" sloužící k pozorování krajiny a meandrů řeky Olzy. V její blízkosti bude instalována informační tabule a lavičky. Místo bude zpřístupněné široké veřejnosti (turistům a dalším návštěvníkům obce, členům spolků- např. myslivcům, žákům škol a obyvatelům obce obecně) volně během celého roku k procházkám i pozorování přírody. Lokalita nabízí návštěvníkům možnost odpočinku.