Ing. Dana Cieslarová

členka Rady obce, předsedkyně finančního výboru
zvolena za volební stranu Coexistentia

Důvěrník části obce: Polyniska

Kontakt:
mobil: 721 747 954
e-mail: dcieslarova@seznam.cz