Pavel Benek

předseda komise kulturní
zvolen za volební stranu Sdružení nezávislých kandidátů

Důvěrník části obce: U pily

Kontakt:
mobil: 606 346 371
e-mail: pavelbenek@seznam.cz