Hrádečané společně a aktivně v roce 2019

"Hrádečané společně a aktivně" je název projektu, na který obec získala dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje ve výši 179 800,- Kč v rámci dotačního titulu Podpora dobrovolných aktivit v oblasti udržitelného rozvoje a místní Agendy 21 pro rok 2019.
Podpořeno bylo 8 plánovaných akcí v roce 2019, jejíchž cílem je zlepšení komunitního života obyvatel. Mezi podpořené akce patří Bowlingový turnaj spolků, Den pro ženy, Den pro muže, Setkání s novými občany, Lampionový průvod, Letní kino, Den dětí a Alej života.