Revitalizace herních prvků v parku

Díky projektu "Revitalizace herních prvků v parku" obec získala dotaci na herní prvky z rozpočtu Moravskoslezského kraje ve výši 221 575,- Kč. Ke stávajícím houpačkám, vláčku, klouzačce, lanovce a altánu přibyly 3 trampolíny v zemi, pískoviště, stůl s lavičkami a velký lanový park, který zahrnuje kostku, trychtýř, síť, hadice, příčkovou stěnu a ručkovadlo. Celkové náklady činily 568 288,- Kč, zbylé náklady byly hrazeny z rozpočtu obce.