Multifunkční hřiště

Hřiště je dokončeno a může sloužit dětem Základní a Mateřské školy a volnočasovým aktivitám. Projekt „Multifunkční hřiště pro Základní a Mateřskou školu Hrádek“ byl realizován za přispění prostředků státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj. Celkové náklady na stavbu činily 1 360 557 Kč, dotace byla poskytnutá ve výši 600 000 Kč.