Hrádek – Skoczów - "Spolupráce napříč hranicemi"

Přístřešek, vybudovaný v roce 2017 na hřišti TJ Sokol Hrádek, slouží jako místo k setkávání obyvatel obce a jejích hostů. Je využíván při obecních i soukromých akcích. Díky němu se organizátoři i hosté stávají nezávislými na počasí. Do loňského května však bylo vybudováno pouze zastřešení, wiata nebyla vybavena.

Jejímu dovybavení jsme se dočkali díky projektu „Hrádek – Skoczów. Spolupráce napříč hranicemi“, financovaného z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj.

V centrální části přístřešku bylo umístěno otevřené kruhové ohniště s odtahem kouře nad střechu. Vedle ohniště jsou nyní ustaveny zděné lavice z kamene, kryté dřevěným sedákem. Podlahová plocha přístřešku je vydlážděna betonovou dlažbou, lemovanou zahradními obrubníky. Stánek pro prodej byl osazen přímo uvnitř wiaty na zámkovou dlažbu. Stánek má podávací okna, jedno směrem ven na hrací plochu, druhé dovnitř přístřešku. Prodejní stánek byl rovněž elektrifikován.

Mimo výše uvedené stavební úpravy obec z vlastních zdrojů financovala vnitřní vybavení prodejního stánku – lednici, plynovou bombu, sporák, dřez, hasicí přístroj a základní kuchyňské vybavení.

Tato aktivita je součástí projektu „Hrádek-Skoczów. Spolupráce napříč hranicemi", reg. č. CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_010/0001611, který je podpořen z prostředků Fondu mikroprojektů Euroregionu Těšínské Slezsko-Śląsk Cieszyński, v rámci operačního programu Interreg V-A 2014-2020 Česká republika – Polsko a spolufinancována Evropským fondem pro regionální rozvoj.

publicita-2018-color.jpg